BizLIVE - Ông Nguyễn Doãn Toản , Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP vừa được giao nhiệm vụ làm Trưởng ban và Phó ban thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Hà Nội làm Trưởng ban thu hồi nợ đọng thuế của doanh nghiệp
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách nợ thuế, phí tháng 5/2019 với số nợ hơn 4,5 tỷ đồng....
UBND TP.Hà Nội mới đây đã ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố.
Theo đó, kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn TP.Hà Nội, gồm: ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố làm Phó Trưởng ban.
Các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an TP.Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan TP.Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.
Theo quyết định vừa được ban hành, Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban chỉ đạo. Các Thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban.
Ban chỉ đạo Thành phố thành lập tổ giúp việc, xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND Thành phố.
Theo danh sách vừa được Cục thuế TP.Hà Nội đăng công khai, Hà Nội hiện có 202 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất.
Cụ thể, trong danh sách nợ công bố lần đầu, đợt tháng 5/2019 tại kỳ khóa sổ 31/3 có 91 doanh nghiệp nợ gần 22 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách là CTCP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 với số nợ hơn 4,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Kết cấu và xây dựng Kimeco Vina nợ hơn 3 tỷ đồng; CTCP Phát triển Công nghệ Tây Hồ nợ hơn 1,8 tỷ đồng…, còn lại là các doanh nghiệp có số nợ từ 5 triệu đến 723 triệu đồng.
Cùng với đó, có 4 đơn vị nợ hơn 31,5 tỷ đồng tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là CTCP Sỹ Ngàn với số nợ hơn 15 tỷ đồng. Tiếp đến là CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương nợ hơn 8,4 tỷ đồng; CTCP Xây dựng Khu Bắc nợ hơn 6,5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng Đông Sơn nợ hơn 1,4 tỷ đồng.
Duy nhất có 1 đơn vị nợ gần 47 tỷ đồng tiền sử dụng đất là Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung.
Ngoài ra, Cục thuế Hà Nội cũng công khai lại 106 doanh nghiệp “chây ì” nộp thuế, với tổng số nợ hơn 1.000 tỷ đồng thuế, phí và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế Hà Nội thực hiện công khai từ năm 2015 - 2018.
Trong 106 doanh nghiệp chây ỳ này, có 94 doanh nghiệp nợ hơn 588,2 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách này là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với số nợ là hơn 168,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 5 đơn vị nợ hơn 13 tỷ đồng tiền thuê đất, trong đó có CTCP Xây dựng số 12 Thăng Long với số nợ hơn 8 tỷ đồng. 7 đơn vị nợ hơn 424,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đứng đầu danh sách nợ này là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà với số nợ hơn 164,3 tỷ đồng.
Tổng số đơn vị công khai nợ thuế tháng 5/2019 là 202 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ hơn 1.126 tỷ đồng.

VẠN XUÂN