BizLIVE -

Năm 2019, KBC dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30% trong đó 10% cổ tức bằng tiền và 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) dự chi 235 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2019
Ảnh minh họa.

Ngày 15/07 tới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/08/2019.

Với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, KBC dự kiến chi gần 235 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018.

Năm 2018, KBC đạt hơn 2.491 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi năm trước qua đó thu về 809 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 30,7% trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 746 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, tính đến 31/12/2018, KBC đã tích lũy được hơn 3.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2019, KBC đặt mục tiêu đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu và 1.036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết thúc quý I, KBC ghi nhận gần 500 tỷ đồng doanh thu, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời thu về 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 55% so với quý I/2018. Như vậy, KBC mới thực hiện 13% kế hoạch doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu tiên.

Đối với hoạt động cổ tức năm 2019, KBC dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30% trong đó 10% cổ tức bằng tiền sẽ được chia làm 2 đợt mỗi đợt 5% trong quý II và III/2019, phần còn lại 20% cổ tức sẽ được chia bằng cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 05/07, cổ phiếu KBC đã leo lên mức 15.350 đồng/cổ phiếu, tiến gần mức đỉnh đạt được trong hơn 1 năm qua (15.500 đồng/cổ phiếu). Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức hơn 7.200 tỷ đồng.

THANH HÀ