BizLIVE -

Sau khi trả bớt khoản nợ này, gánh nặng tài chính của PDR sẽ được giảm bớt đáng kể.

Phát Đạt huy động 651 tỷ trả nợ cho DongABank
Ảnh minh họa.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, theo nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, PDR sẽ phát hành 65,1 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). 

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2015 sau khi các thủ tục được hoàn tất. 

Công ty cho biết, toàn bộ 651 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành này để trả các khoản nợ cho Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quận 1.

Tại thời điểm 31/3/2015, tổng dư nợ của PDR với DongABank - Chi nhánh Quận 1 là 686,4 tỷ đồng. Việc huy động vốn trả khoản nợ này nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính trong tương lai cho doanh nghiệp.
 Chi tiết các khoản vay tại DongABank - Chi nhánh Quận 1
Đồng thời, PDR sẽ phát hành 6,51 triệu cổ phiếu để chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại đến ngày 31/12/2014, dự kiến thực hiện trong quý II/2015. 

NGUYÊN MINH