BizLIVE - PDR sẽ thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Đồng thời PDR triển khai các dự án BT đổi hạ tầng lấy đất.

Phát Đạt dự trình kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng, tăng 50%
Ảnh minh họa.

Ngày 25/03/2016 tới đây Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2015, PDR đạt 200,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 155,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. PDR dự trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2015 là 5%, tương đương dành 100,9 tỷ đồng để chia cổ tức.
Năm 2016, PDR dự trình kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, tăng gần 190%; lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, tăng gần 50%; lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2015.
Kế hoạch kinh doanh thu và lợi nhuận nói trên cũng có thể sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp với tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.  
Theo kế hoạch, PDR sẽ thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản; hoàn tất việc tái cơ cấu tài chính. Đồng thời, PDR triển khai các dự án BT đổi hạ tầng lấy quỹ đất.

HỒNG QUÂN