BizLIVE - Ban lãnh đạo công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2015 giảm 33,6%, xuống 640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 33,3%, đạt 200 tỷ đồng.
Phát Đạt điều chỉnh giảm 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa có thông báo về quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015. Theo đó, Ban lãnh đạo công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2015 giảm 33,6%, xuống 640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 33,3%, đạt 200 tỷ đồng.
Trước đó, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 27/3, các cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 964 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015 mới công bố, PDR đạt doanh thu thuần 117,6 tỷ đồng tăng 125% so với cùng kỳ năm 2014, chủ yếu đến từ hoạt động bán đất nền.
Mặc dù giá vốn hàng bán tăng gấp đôi lên hơn 74 tỷ đồng, nhưng lãi gộp vẫn cao gần 3 lần, đạt hơn 43 tỷ đồng.
Các chi phí phát sinh trong kỳ không biến động đáng kể, theo đó, kết thúc quý 3, PDR đạt lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
Theo PDR, nguyên nhân chủ yếu nhờ ghi nhận một phần sản phẩm từ dự án The EverRich 2, The EverRich 3 và doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2015, PDR đạt 351,3 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ doanh thu mảng bán đất nền tăng đột biến; lợi nhuận trước thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 11 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước.

TRẦN THÚY