BizLIVE - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/3/2007.
Phát Đạt đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 2.000 tỷ đồng năm 2017
Một dự án đang được triển khai của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
Năm 2016 là năm ghi nhận nhiều thành công trong quá trình thay đổi chiến lược kinh doanh của Phát Đạt, được thể hiện qua những sự kiện nổi bật như: khai trương khu nhà mẫu River City lớn nhất Việt Nam tại quận 7 thu hút lượng khách hàng tham dự lên đến 2.,000 người; Tổ chức chương trình bán hàng dự án The EverRich Infinity với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng; Dự án The EverRich Infinity tiến hành bàn giao căn hộ cho những khách hàng đầu tiên.
Từ những kết quả tích cực trong năm 2016, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng rằng năm 2017 sẽ là năm phát triển mạnh mẽ của Phát Đạt trên các lĩnh vực hoạt động đầu tư, kinh doanh, củng cố vị trí và niềm tin của thương hiệu Phát Đạt trên thị trường bất động sản.
Ngoài kế hoạch bán hết những sản phẩm còn lại từ các dự án; Phát Đạt tiến hành chuyển nhượng một số dự án khác để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp; chủ động về tài chính để tập trung vào các dự án BT như xây dựng lại Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng tại quận 3 và dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tại huyện Bình Chánh; thu hồi các dự án có lợi nhuận; thực hiện chủ trương cơ cấu tài chính lành mạnh và phát triển bền vững.
Bên cạnh việc phát triển những dự án lớn trên quỹ đất hiện có, Phát Đạt tập trung phát triển những dự án có quỹ đất sạch và giá trị tại khu trung tâm TP.HCM, khẳng định vị thế nhà đầu tư bất động sản hàng đầu với những dự án được đầu tư kỹ lưỡng.
Năm 2016 tổng doanh thu của công ty đạt 1,496 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 240 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đã thực hiện xong việc chia cổ tức (5%) bằng tiền mặt cho các cổ đông với tổng số tiền là 100,9 tỷ đồng. Đã thực hiện xong việc tái cấu trúc tài chính theo hướng ưu tiên tạo dòng thu để tập trung trả nợ vay cho ngân hàng Đông Á và tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
Phát Đạt đặt mục tiêu trong năm 2017 với tổng doanh thu là 2.008 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 420 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện việc tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, hoàn tất việc tái cơ cấu tài chính và tiếp tục triển khai các dự án BT đổi hạ tầng lấy quỹ đất.

KIM YẾN