BizLIVE - Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2018 của BFC ước đạt hơn 1.363 tỷ đồng, đạt 21,5% so với kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 51,3 tỷ đồng, đạt 12,1% kế hoạch năm 2018.
Phân bón Bình Điền ước lợi nhuận quý I/2018 đạt hơn 51 tỷ
Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II là 145 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý đầu năm.

CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC) mới công bố trên HoSE nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung quan trọng.

Theo đó, công ty thông qua báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch kinh doanh quý I/2018 với sản lượng ước đạt 147.660 tấn, tăng 104,5% so với cùng kỳ quý I/2017, đạt 21,4% so với kế hoạch năm 2018. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 138.823 tấn, tăng 108,4% so với cùng kỳ và đạt 20,1% so với mục tiêu cả năm.

Tổng doanh thu hợp nhất quý I/2018 ước đạt hơn 1.363 tỷ đồng, đạt 21,5% so với kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 51,3 tỷ đồng, đạt 12,1% kế hoạch năm 2018.

BFC đặt kế hoạch kinh doanh quý II/2018 với sản lượng sản xuất là 221.860 tấn, sản lượng tiêu thụ là 231.960 tấn, tổng doanh thu hợp nhất là hơn 2.197 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 145 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thống nhất tái bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Văn Phu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 12/4/2018.

Thống nhất chủ trương tiếp tục thoái vốn của công ty tại CTCP Du lịch Sài Gòn – Đông Hà, giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2018.

Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 vào ngày 27/4 tới tại TP.HCM.

HUYỀN TRÂM