BizLIVE - Năm 2018, lợi nhuận trước thuế thu về của BFC gần 313 tỷ đồng, mới hoàn thành gần 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 253,6 tỷ đồng, giảm 27% so với lợi nhuận năm 2017. 
Phân bón Bình Điền bão lãi hơn 253 tỷ đồng, giảm 27% so với 2017
Ảnh minh họa.

CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thulợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.399 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn bỏ ra hầu như không giảm, xấp xỉ bằng cùng kỳ do đó lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 159,6 tỷ đồng, giảm đến 44% so với cùng kỳ năm 2017.

Rrong quý chi phí tài chính giảm, đặc biệt là chi phí bán hàng giảm sâu 74% so với cùng kỳ, còn 44,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được hơn 12 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế còn 63,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,7 tỷ đồng, giảm 26,7% so với quý IV/2017. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 6.405 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu gần 6.306 tỷ đồng đạt được năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế thu về gần 313 tỷ đồng, mới hoàn thành gần 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 253,6 tỷ đồng, giảm 27% so với lợi nhuận năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 193,6 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2018 tổng tài sản đạt 3.717 tỷ đồng, giảm 123 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả 2.528 tỷ đồng, giảm 92 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.677 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 176 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.189 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 571 tỷ đồng.

BẢO VY