BizLIVE - Trong quý I, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PDR đạt 19,3 tỷ đồng tăng 183% so với cùng kỳ năm ngoái. 
PDR thu về hơn 18 tỷ đồng từ bán bất động sản trong quý I/2014
Dự án The EverRich 2
Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2014.

Theo đó, trong quý I, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PDR đạt 19,3 tỷ đồng, giảm 51,2% so với đầu kỳ nhưng tăng 182% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu đến từ bán bất động sản là 18,1 tỷ đồng, chiếm 93,7% doanh thu, trong khi cùng kỳ năm ngoái, PDR không hề có doanh thu từ hoạt động này.

Do giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp lên đến 13,56 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của PDR quý I/2014 chỉ đạt 5,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 5,46 tỷ đồng cùng kỳ 2013.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận thuần sau thuế của PDR trong quý I/2014 đạt 235,5 triệu đồng, tăng gần 33% so cùng kỳ 2013.

Theo bảng cân đối kế toán, trong quý này, lượng hàng tồn kho của PDR còn 5.270,8 tỷ đồng, tăng hơn 106,5 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Lượng hàng tồn kho đang chiếm 96,2% tài sản ngắn hạn và 91,3% tổng tài sản của PDR. Giá trị tăng lên của hàng tồn kho tiếp tục đến từ 2 dự án The EverRich 2 và The EverRich 3. 

NGUYÊN MINH