BizLIVE - Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) trong quý I/2017 lần lượt tăng gần 107% và 77,5% so với cùng kỳ năm ngoái.  
PDR: Lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ, tăng 77,5%
Ảnh minh họa.

PDR vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2017.

Theo đó, doanh thu PDR trong quý I/2017 là gần 205 tỷ đồng, tăng gần 107% so với cùng kỳ.

Doanh thu năm nay không ghi nhận từ doanh thu bán đất nền, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh thu bán đất nền là hơn 87,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu bán căn hộ trong quý này là hơn 200 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với quý I/2016, và đóng góp chủ yếu cho doanh thu quý này.  

Lợi nhuận gộp trong quý này là hơn 80,6 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với quý I/2016.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý này lần lượt tăng hơn 501% và 7,2%. Trong đó, chi phí môi giới là 12,4 tỷ đồng, chiếm hơn 76% chi phí bán hàng.

Qua đó, lợi nhuận thuần quý I/2017 là gần 53,7 tỷ đồng, tăng gần 70% so với quý I/2016.

Cộng với lợi nhuận khác trong quý này là hơn 2,3 tỷ đồng và trừ đi các khoản thuế, lợi nhuận sau thuế PDR là gần 45 tỷ đồng, tăng gần 77,5% so với cùng kỳ.

Được biết, ĐHĐCĐ PDR 2017 đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.008 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 336 tỷ đồng.

Như vậy, Phát Đạt đã hoàn thành hơn 10,2% kế hoạch năm doanh thu; lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành gần 13,4% chỉ tiêu đề ra.  

Giải trình về sự tăng mạnh của doanh thu và lợi nhuận sau thuế, PDR cho biết trong quý I/2016 lợi nhuận PDR có được chủ yếu do ghi nhận kết quả từ việc tiếp tục bàn giao một số căn hộ của Block C thuộc dự án TheEverRich 2 (tại Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh), một số nền đất của dự án TheEverRich 3 (tại Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trong quý I/2017, tình hình kinh doanh và tiến độ bàn giao các căn hộ/văn phòng của dự án TheEverRich Infinity (tại 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM) cũng thực hiện đúng thời gian mà PDR đã cam kết với khách hàng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản PDR là hơn 9.339 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu là hàng tồn kho, tính đến cuối kỳ con số này là hơn 7.480 tỷ đồng. 

 

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là gần 6.906 tỷ đồng; tăng hơn 4,6% so với cuối kỳ. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,84.  

Trong đó, chiếm chủ yếu là nợ dài hạn, 5041 tỷ đồng, tăng đến 37% so với số đầu kỳ.

Được biết, các trái phiếu phát hành, gần 2.052 tỷ đồng, chiếm chủ yếu vay dài hạn. Đây là các trái phiếu có lãi suất 15%/năm và đều đáo hạn vào ngày 31/12/2020, được phát hành kèm theo quyền mua căn hộ để tài trợ vốn cho việc xây dựng Dự án The River City và Dự án The EverRich 3. 

NGỌC ĐỖ