BizLIVE - Mặc dù doanh thu sụt giảm nghiêm trọng nhưng lợi nhuận của PDR vẫn tăng mạnh nhờ chuyển nhượng vốn dự án.
PDR: Doanh thu quý IV/2015 “mất hút”, lợi nhuận “cao vút”
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV năm 2015 với doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý IV của PDR đạt 51,2 tỷ đồng, chỉ bằng 16% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. 
Với giá vốn hàng bán cũng giảm tương đương 86%, còn 38 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 73,8%, còn 13,1 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, trong kỳ này, doanh thu tài chính của PDR đạt tới 220 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 21 triệu đồng đạt được trong quý IV/2014. Doanh thu này đến từ chuyển nhượng phần vốn góp ở CTCP Đầu tư Phát Đạt Nha Trang.
Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 383 triệu đồng lên 120,8 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ này của công ty cũng tăng mạnh, đạt 3,27 tỷ đồng và 8,1 tỷ đồng, với mức tăng lần lượt 626,7% và 28,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy vậy, kết thúc quý IV/2015, lợi nhuận sau thuế của PDR vẫn tăng tới 135,7%, lên mức gần 79,2 tỷ đồng. EPS quý này đạt 392 đồng/cổ phiếu. 
Tính từ đầu năm, PDR đạt 402,5 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 3% so với năm 2014, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt lên 158 tỷ đồng, tương đương với mức tăng tới 277%. EPS cả năm đạt 783 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch mới điều chỉnh giảm của PDR, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2015 giảm 33,6% so với kế hoạch đầu năm, xuống 640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 33,3%, đạt 200 tỷ đồng.
Với chỉ tiêu mới này, công ty mới chỉ hoàn thành được 62,9% mục tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận (202,6 tỷ đồng).
Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của PDR tăng 15,3% so với đầu năm, đạt 6.980 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt đạt 31 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 108,8%, hàng tồn kho biến động nhẹ, đạt 5.510,8 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các dự án The EverRich 2 (gần 3.477 tỷ đồng) và The EverRich 3 (hơn 1.562 tỷ đồng).

TRẦN THÚY