BizLIVE - Ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận theo đề xuất của Công ty Lavenue, Sở TNMT về việc áp dụng hai hình thức giao và cho thuê đất khi làm dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.
Ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng không đấu giá, chấp thuận hình thức “2 trong 1” cho Công ty Lavenue ra sao?
Dự án Lavenue Crown do Công ty Lavenue làm chủ đầu tư tại số 8-12 Lê Duẩn - Ảnh: Zing.

Nội dung được nêu trong bản kết luận điều tra số 114 ngày 30/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về vụ “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan giao đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM.

Sau khi Công ty Lavenue được thành lập để thực hiện dự án tại 8-12 Lê Duẩn, ngày 19/1/2011, Công ty Lavenue có văn bản số 01 do bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT ký, gửi thường trực UBND TP.HCM; bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính và ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất nội dung cho áp dụng hai hình thức cho thuê đất và giao đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Cụ thể, đối với khu đất số 8 Lê Duẩn, diện tích 3.433,3m2, Công ty Lavenue thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền sử dụng đất một lần theo cơ chế giá thị trường và giao khu đất tại số 8 Lê Duẩn cho công ty. Đối với khu đất số 12 Lê Duẩn, diện tích 1.463m2, Công ty Lavenue thuê đất 50 năm và nộp tiền sử dụng đất hàng năm theo cơ chế giá thị trường được xác định trên cơ sở đơn giá thuê ổn định 5 năm kể từ ngày Sở Tài chính có văn bản báo giá.

Căn cứ đề nghị của Công ty Lavenue, ngày 21/1/2011, Văn phòng UBND TP có Công văn 460 do ông Huỳnh Kim Phát ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài với nội dung, giao Sở Tài chính, Sở TNMT nghiên cứu ý kiến của Công ty Lavenue về nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất đối với dự án 8-12 Lê Duẩn; có trao đổi, thống nhất đề xuất hướng xử lý, hỗ trợ, tạo điều kiện và đúng quy định.

Ngày 18/2/2011, Sở Tài chính có Công văn 1404 gửi Sở TNMT với nội dung, sở này xin chuyển văn bản 01 của Công ty Lavenue đến Sở TNMT xem xét hướng dẫn công ty thực hiện theo quy định, do vấn đề này thuộc chức năng của Sở TNMT.

Cùng ngày, trên cơ sở tờ trình của ông Trương Văn Út, Chuyên viên Phòng Quy hoạch sử dụng đất và ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng; ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc sở TNMT ký Công văn 885 báo cáo UBND TP một số nội dung. Theo đó, sở nêu việc Công ty Lavenue đề xuất hai hình thức giao đất và cho thuế đất đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn để thực hiện dự án là có thể xem xét giải quyết; Công ty Lavenue chưa thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa chứng minh năng lực tài chính và nộp hồ sơ tại Sở TNMT; kiến nghị UBND TP giao Sở Tài chính tổ chức xác định tiền sử dụng đất và thuê đất để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Ngày 23/2/2011, ông Vũ Ngọc Hồng, Chuyên viên và ông Huỳnh Kim Phát, Phó Chánh Văn phòng UBND TP đã tham mưu, đề xuất với Công văn số 885. Trong đó có đề xuất nội dung, toàn bộ khu đất 8-12 Lê Duẩn được giao cho đơn vị sử dụng theo hình thức giao đất có đóng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Tài đồng ý theo đề xuất của Sở TNMT về việc có thể xem xét áp dụng hai hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và giao đất cho cùng một khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Ngày 24/2/2011, UBND TP có Công văn số 781 do ông Nguyễn Thành Tài ký, gửi các Sở TNMT, Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Kế hoạch đầu tư, UBND quận 1, Công ty Lavenue. 

 Theo đó, chấp thuận đề xuất của Sở TNMT. Để triển khai nhanh việc đầu tư dự án tại 8-12 Lê Duẩn, trong thời gian chờ Công ty Lavenue lập dự án đầu tư, giao Sở Tài chính tổ chức xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự án được duyệt, để khi có dự án đầu tư và quyết định giao, thuê đất thì tiền sử dụng đất và giá thuê cũng được phê duyệt theo quy định. Giao Sở TNMT hướng dẫn Công ty Lavenue hoàn tất hồ sơ dự án và phối hợp tổ công tác liên ngành xem xét, trình UBND TP ban hành quyết định giao thuê đất để triển khai đầu tư dự án theo quy định.

Ngày 30/5/2011, Công ty Quản lý kinh doanh nhà có Công văn 2116 do bà Nguyễn Thị Thu Thủy ký, gửi UBND TP về việc đề xuất cho Công ty Lavenue được thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời xem xét, cho thực hiện thủ tục để giao đất và thuê đất tại số 8-12 Lê Duẩn. Ngày 2/6/2011, UBND TP có Công văn 2556 do ông Nguyễn Thành Tài ký, chỉ đạo giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn tất thủ tục, trình UBND TP duyệt giá hai khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue trong thời gian công ty tiến hành lập dự án đầu tư tại đây.

Ngày 7/6/2011, Công ty Lavenue có Văn bản số 06 về việc đề nghị Sở TNMT sớm trình UBND TP ban hàng quyết định giao đất và cho thuê đất đối với khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Lavenue và chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài, ngày 9/6/2011, ông Trương Văn Út đã dự thảo tờ trình (không số) để ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng duyệt, ký trình ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TNMT duyệt, ký Công văn 3426 báo cáo UBND TP, trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất và cho thuê đất tại số 8-12 Lê Duẩn.

Ngày 13/6/2011, ông Vũ Ngọc Hồng, Chuyên viên Văn phòng UBND TP đã dự thảo tờ trình, tham mưu, đề xuất ông Huỳnh Kim Phát, Phó Chánh Văn phòng UBND TP duyệt, ký đề xuất ông Nguyễn Thành Tài chấp thuận giao đất, cho thuê đất chỉ định, không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Lavenue tại khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Trên cơ sở đề xuất của Sở TNMT, Văn phòng UBND TP, ngày 14/6/2011, ông Nguyễn Thành Tài ký ban hành Quyết định 3030 về việc thuận cho Công ty Lavenue sử dụng 4.896,3m2 đất trong diện tích đất đã thue hồi (4.928,9m2) tại số 8-12 Lê Duẩn để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm; hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất tại số 8 Lê Duẩn và Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm đối với khu đất 12 Lê Duẩn.

Theo kết luận giám định ngày 14/10/2019, Giám định viên Bộ Tài chính kết luận, nội dung xử lý nhà đất số 8-12 Lê Duẩn tại Quyết định 3030 ngày 14/6/2011 của UBND TP là thưc hiện thu hồi và giao đất, cho thuế đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trong khi đó là phải thực hiện theo quy định tại Quyết định 09 của Thủ tướng.

Kết luận giám định ngày 30/8/2019, Giám định viên Bộ Tài nguyên Môi trường nêu, văn bản Quyết định 3030 của UBND TP không căn cứ theo Quyết định 09, không căn cứ vào phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất được phê duyệt là chưa phù hợp theo quy định tại Quyết định số 09 của Thủ tướng.

HUYỀN TRÂM