BizLIVE - Nửa đầu năm 2019 chi phí hoạt động OCB tăng 37,6% so với cùng kỳ. Dù vậy, OCB đánh giá, chi phí hoạt động tiếp tục được quản lý tốt, chỉ số hiệu quả chi phí hoạt động trên doanh thu đạt 43%.
OCB: “Bất ngờ” lợi nhuận giảm 14%, đạt 1.119 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2019. Theo đó, OCB đánh giá, ngân hàng hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh nửa đầu năm nay với tổng tài sản tăng 8,1% so với 2018, đạt 108.114 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm OCB ghi nhận tổng thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 2.742 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 77% và từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 50% so với cùng kỳ.
Theo OCB, trong kỳ chi phí hoạt động tiếp tục được quản lý tốt với chỉ số hiệu quả chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) ở mức 43%. 
Dù vậy, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng 36,7%, là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận trước thuế của OCB giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.119 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản 108.114 tỷ đồng, cao hơn 8,1% so với hồi cuối năm 2018. Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, dư nợ cho vay tại ngày 30/6 hơn 67.500 tỷ đồng, tăng 20% và tổng huy động thị trường một hơn 79.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối 2018.

Đại diện OCB nhìn nhận, quản lý chi phí hoạt động tốt và gia tăng nguồn thu từ mảng dịch vụ đến từ chiến lược đầu tư ngân hàng số, hiện đại hóa hệ thống nội bộ, tăng năng suất, đẩy mạnh bán lẻ trong những năm gần đây của ngân hàng.

Đầu tháng 7/2019, OCB được Moody's Investors Service tăng bậc xếp hạng đánh giá rủi ro đối tác (CRA - counterparty risk assessment) và xếp hạng rủi ro đối tác (CRR - counterparty risk ratings) lên mức Ba3, thuộc top cao tại Việt Nam.
Quyết định nâng hạng cho OCB dựa trên việc cải thiện khả năng sinh lời, năng lực vốn và chất lượng tài sản của ngân hàng, song song với mức tăng trưởng tổng tài sản. Trong đó, Moody's cũng đánh giá cao khả năng thanh khoản với 40% tài sản hữu hình là tài sản có tính thanh khoản cao theo số liệu cuối năm 2018.

 

HỒNG QUÂN