BizLIVE - Ngày 04/10/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.
NVT: Chủ tịch HĐQT bị phạt 22,5 triệu đồng
Một dự án của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Lê Xuân Hải (địa chỉ: Lầu 3, 2B Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán.

Theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, mã chứng khoán NVT, được giao dịch bán 3.000.000 cổ phiếu NVT từ ngày 02/6/2017 đến ngày 01/7/2017. Tuy nhiên, ông Hải đã bán 2.599.900 cổ phiếu NVT vào ngày 29/5/2017 trước khi có công bố thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

BẢO NGỌC