BizLIVE - 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu của Nhà máy in tiền Quốc gia đạt hơn 997,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 66,7 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch cả năm 2018 và xấp xỉ bằng con số đạt được trong năm 2017.
Nửa đầu năm Nhà máy in tiền Quốc gia thu gần nghìn tỷ, lợi nhuận xấp xỉ năm 2017

Nhà máy in tiền Quốc gia mới công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thulợi nhuận đều đạt mức cao. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 đạt 997,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn bán hàng ở mức tương đối cao, lên đến hơn 910,7 tỷ đồng do đó lợi nhuận gộp của Nhà máy in tiền Quốc gia đạt 86,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng tăng so với cùng kỳ 2017, mức tăng lên đến 32% và đạt 17,2 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm mạnh, từ 15,3 tỷ đồng xuống còn 8,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13%.

Lợi nhuận trước thuế của Nhà máy in tiền Quốc gia đạt được lên đến 66,7 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này cũng cao hơn kế hoạch cả năm 2018 mà doanh nghiệp này đã đề ra hồi đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế khá khiêm tốn 54,24 tỷ đồng.

Trước đó, cả năm 2017, lợi nhuận trước thuế mà Nhà máy in tiền Quốc gia đạt được là 67,75 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, cuối tháng 6, tổng tài sản của Nhà máy đạt 2.341 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh từ 531 tỷ lên 997 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên gần 1.960 tỷ đồng nhờ khoản lũy kế lợi nhuận chưa phân phối.  

Nhà máy in tiền Quốc gia là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

BẢO VY