BizLIVE -

Lũy kế năm 2019, tổng doanh thu của VPI đạt mức gần 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng.

Nợ tăng gần 2.000 tỷ, Văn Phú – Invest báo lãi tăng 21% so với 2018
Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019.
Theo báo cáo này, quý IV/2019, VPI đạt 2.398 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 978% so với cùng kỳ năm 2018. Quý IV năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này chỉ đạt hơn 222 tỷ đồng.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh cho nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 669 tỷ đồng.
Tính chung cả quý IV/2019, VPI đạt 481 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế năm 2019, tổng doanh thu của VPI đạt mức gần 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước, đồng thời cũng vượt mức kế hoạch 510 tỷ đồng được Đại hội cổ đông thông qua.
Giải trình về lý do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 và báo cáo tài chính riêng chênh lệch tới hơn 14%, VPI cho biết, quý IV/2018, công ty mẹ tiếp tục bàn giao hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị mới Văn Phú cho cơ quan quản lý nhà nước và hoàn nhập chi phí trích trước không phát sinh làm giảm giá vốn bất động sản dẫn tới tăng lợi nhuận so với quý IV/2019.
Ngoài ra, trong quý IV/2019, công ty ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao nhà thuộc dự án The Terra An Hưng, khai trương Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây và ghi nhận doanh thu từ dự án này.
Đồng thời, các công ty con cũng tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án The Tera Hào Nam, The Grandeur Palace Giảng Võ. Do vậy, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng.
Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của VPI tăng 33,4% so với năm 2018, đạt mức gần 9.000 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đã được cải thiện đáng kể, đạt 651 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với thời điểm năm 2018. 
Tuy nhiên, trong năm 2019, riêng khoản nợ phải trả trong năm tính đến ngày 31/12/2019 đã tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng so với con số 4.264 tỷ đồng hồi đầu năm; trong đó nợ gắn hạn tăng thêm gần 1.000 tỷ.

VẠN XUÂN