BizLIVE -

Với kết quả đạt được năm 2019, công ty dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 10% gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Nhà Khang Điền (KDH) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 20% năm 2020
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 tới đây.

Tại Đại hội, HĐQT Nhà Khang Điền sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 20% so với kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến 10%.

Dự kiến trong năm nay Nhà Khang Điền sẽ hoàn tất bán hàng, xây dựng, bàn giao nhà và cấp sổ hồng cho cư dân các dự án chung cư Jamila, Safira, Lovera Vista, Verosa Park. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng, từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý các dự án quận 2, 9, Bình Chánh, Bình Tân.

Về kết quả kinh doanh năm 2019 vừa qua, Nhà Khang Điền ghi nhận 2.813 tỷ đồng doanh thu thuần và 915 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 4% và tăng 13% so với năm trước. Với kết quả đạt được, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 10% gồm 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, Nhà Khang Điền cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán 8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,525% tổng số cổ phiếu lưu hành cho cán bộ nhân viên (ESOP) với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

Cũng tại Đại hội, HĐQT cũng đưa tờ trình miễn nhiệm Tổng giám đốc Ngô Thị Mai Chi và bổ nhiệm thay thế ông Lê Quang Minh đồng thời thông qua ứng viên Nguyễn Phương Nam làm Kiểm soát viên thay thế bà Phạm Kim Thoa.

THANH HÀ