BizLIVE - 2 trong số 3 thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Sabeco là đại diện của Thaibev, tổ chức đang sở hữu hơn một nửa cổ phần doanh nghiệp.
Người Thái đã chiếm “ghế” đa số trong Ban kiểm toán Sabeco
Nhân sự lãnh đạo tại Sabeco liên tiếp có sự thay đổi kể từ sau Thaibev thâu tóm cổ phần tại doanh nghiệp, đặc biệt sau khi họ có đại diện ngồi ghế Chủ tịch.

Tổng Công ty Bia - Rượt - Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB) mới công bố thông tin về việc bổ  nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

Theo đó, ngày 30/10 vừa qua, Hội đồng quản trị Sabeco ban hành Nghị quyết số 111 thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty. Gồm ông Pramoad Phornpraha là Chủ tịch, ông Nguyễn Tiến Vỵ và ông Michael Chye Hin Fah là thành viên. Cả 3 thành viên ban này đều đang nằm trong Hội đồng quản trị SAB.

Như vậy đại diện của Thaibev đã chiếm thế lấn lướt trong Ban kiểm toán nội bộ của công ty với 2 thành viên.

Ông Pramoad Phornpraha sinh năm 1966 quốc tịch Thái Lan, có trình độ thạc sĩ quản lý chính sách công, thạc sĩ quản trị kinh doanh về marketing. Ông hiện không sở hữu cổ phiếu SAB.

Ông Michael Chye Hin Fah sinh năm 1959 mang quốc tịch Singapore, có trình độ thạc sĩ Kinh doanh ngành kế toán và tài chính. Hiện ông không nắm giữ cổ phiếu SAB nào.

Ông Nguyễn Tiến Vỵ sinh năm 1955, trình độ thạc sĩ ngành luật học. Ông Vỵ cũng không sở hữu cổ phiếu tại Sabeco. Ông Vỵ trước đó giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, ông mới nghỉ hưu theo chế độ cách đây 3 năm.

HUYỀN TRÂM