BizLIVE -

Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Navetco dự kiến sẽ chi khoảng 64 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Ngoài cổ tức 40% bằng tiền, Navetco muốn bán cổ phiếu quỹ với giá bằng 1/4 thị giá
Ảnh minh họa.

Ngày 9/9 tới đây, CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco (mã VET) sẽ chốt danh sách cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 1/10/2019. Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Navetco dự kiến sẽ chi khoảng 64 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Bên cạnh đó, Navetco cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 13.300 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1/4 thị giá hiện tại của cổ phiếu VET trên thị trường (52.000 đồng/cổ phiếu). Người lao động đủ điều kiện mua lại các cổ phiếu quỹ này sẽ cam kết thời gian làm việc thêm tại Công ty từ 3-5 năm.

Tính đến thời điểm 30/06/2019, Công ty đang nắm giữ 42.500 cổ phiếu quỹ với giá trị ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán bán niên hơn 565 triệu đồng.

Navetco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y và thú y thủy sản… với vốn điều lệ 160 tỷ đồng trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm 65%, CTCP Anova nắm 12,2%.

Năm 2019, Navetco đề ra mục tiêu 950 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức dự kiến 20%. Sau 6 tháng đầu năm, Navetco tạo ra hơn 485 tỷ đồng doanh thu thuần và 80,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt hoàn thành 51% và 76% kế hoạch cả năm. Lãi ròng sau thuế thu về hơn 64 tỷ đồng, tăng 53% so với nửa đầu năm ngoái.

THANH HÀ