BizLIVE - Khối lượng cổ phần đem ra bán đấu giá là 241.556.969 cổ phần. Thời gian dự kiến thực hiện đấu giá ngày 17/01/2018. Với mức giá 14.600 đồng, Lọc – Hóa dầu Bình Sơn dự kiến thu về 3.527 tỷ đồng từ IPO và có vốn hóa đạt gần 2 tỷ USD.

Ngày 17/1/2018 sẽ IPO Lọc - Hóa dầu Bình Sơn giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.

Theo đó, Lọc - Hóa dầu Bình Sơn có vốn điều lệ dự kiến gần 31.005 tỷ đồng. Lượng cổ phần chào bán 241.556.969 cổ phần, tương đương 7,8% vốn cổ phần. Giá chào bán khởi điểm là 14.600 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện đấu giá dự kiến ngày 17/1/2018.
Với mức giá 14.600 đồng, Lọc - Hóa dầu Bình Sơn dự kiến thu về 3.527 tỷ đồng từ IPO và có vốn hóa đạt gần 2 tỷ USD.
Lọc - Hóa dầu Bình Sơn có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối dầu mỏ, các sản phẩm từ dầu mỏ; nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Lọc - Hóa dầu Bình Sơn cho biết, bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từ giữa năm 2016, công ty rốt ráo tìm nhà đầu tư chiến lược là những đối tác có năng lực tài chính đủ mạnh, cùng ngành nghề để phát triển lọc hóa dầu tại Việt Nam.

Sau khi gửi thư mời, công ty nhận phản hồi và làm việc trực tiếp với 17 quỹ đầu tư và 5 đối tác, là các tập đoàn lớn muốn tham gia làm đối tác chiến lược trong những tháng cuối năm 2017. Trong đó, có hai công ty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực hóa dầu định mua tối đa cổ phần cho phép (ở mức 49%), gồm World Petro (Mỹ) và MacronPetro Petroleum (châu Phi).

HỒNG QUÂN