BizLIVE - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) vừa có giải trình ý kiến của kiểm toán nhấn mạnh BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018.
Năm Bảy Bảy giải trình về ý kiến của Ernst & Young liên quan vụ cháy chung cư Carina

Ngày 17/8/2018, Công ty kiểm toán Ernst & Young đã đưa ra ý kiến toán chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh cho báo cáo tài chính soát xét hợp nhất năm 2018 của NBB.

Giải trình về ý kiến trên, NBB cho biết, vào ngày 23/3/2018, tòa nhà chung cư Carina Plaza tọa lạc tại số 1648 Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, do Công ty Hùng Thanh – một công ty con được sở hữu 95% quyền biểu quyết bởi NBB – là chủ đầu tư và đang được quản lý vận hành bởi một bên thứ ba theo hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được ký kết giữa các bên ngày 15/12/2016, đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

“Vụ cháy xảy ra là do nguyên nhân khách quan chạm chập điện của xe máy theo thư thông báo kết luận giám định số 1732/TB-PC44-Đ3 ngày 9/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM. Các nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm đền bù thiệt hại liên quan đến vụ việc này đang được các cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành điều tra làm rõ”, NBB giải trình.

NBB cho biết Công ty Hùng Thanh, với sự hỗ trợ tài chính từ NBB, đã chi tạm ứng tiền đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả cho vụ việc nêu trên tính đến ngày 30/6/2018 với tổng số tiền hơn 38,8 tỷ đồng và đang ghi nhận vào tài khoản phải thu ngắn hạn khác.

“Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, công ty Hùng Thanh chưa ghi nhận chi phí và dự phòng nghĩa vụ phải trả liên quan đến vụ việc này do kết quả sau cùng hiện chưa xác định được vì còn chờ kết luận chính thức từ các cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Và Công ty Hùng Thanh có quyền yêu cầu bên chịu trách nhiệm chính hoàn lại số tiền mà công ty đã chí hỗ trợ, tạm ứng đền bù theo quyết định có hiệu lức của tòa án”, NBB nêu trong báo cáo.

HUYỀN TRÂM