BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế của Savico năm 2018 đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trưởng 116% so với năm 2017 và vượt 114% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. 
Năm 2018 Savico báo lãi 300 tỷ đồng, tăng 116%, nợ phải trả tăng gần 6 lần
CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico – mã SVC), một doanh nghiệp phân phối ô tô, xe máy mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần đạt gần 5.225 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo, sản lượng bán ô tô trong toàn hệ thống tăng xấp xỉ 60% dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ.
Doanh thu tăng kéo theo chi phí cũng tăng theo, tuy nhiên tỷ lệ tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng doanh thu do vậy lợi nhuận sau thuế thu về đạt 109,8 tỷ đồng, tăng đến 145% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 60,5 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2018 doanh thu thuần đạt 14.856 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2017. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.022 tỷ đồng. 
Chi phí tài chính trong năm giảm được 20 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí chi trả lãi vay. Đồng thời các công ty liên doanh liên kết ghi nhận về gần 58 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ chỉ hơn 14,3 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng gần 459 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 290 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 415 tỷ đồng và 242 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2017. Đồng thời khoản lợi nhuận khác cũng bị giảm 83 tỷ đồng, xuống còn 100 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Savico còn hơn 300 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 116% so với năm 2017 và vượt 114% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 173 tỷ đồng.
Báo cáo cũng cho thấy, tổng tài sản đến cuối năm đạt 4.356 tỷ đồng, tăng gần 740 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 482 tỷ đồng, lên trên 2.820 tỷ đồng, tăng gần 6 lần, trong đó riêng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hặn tăng gần 390 tỷ đồng, lên mức 1.244 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng nhẹ lên mức 388 tỷ đồng.

BẢO VY