BizLIVE - Đại hội cổ đông năm 2014 ITQ đã thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 3 triệu cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
Năm 2014, ITQ sẽ phát hành 5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đại hội cổ đông năm 2014 của ITQ. Ảnh: CafeF

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang  (mã ITQ) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông 2014.

Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của công ty đã thông qua các báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014.

Năm 2013 vừa qua, ITQ thu về 473 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 70% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế thu về vỏn vẹn 3,5 tỷ đồng, chỉ đạt 22% so với mức 16 tỷ đồng kế hoạch đầu năm.

Kế hoạch năm 2014, Đại hội cổ đông đã thông qua chỉ tiêu 544 tỷ đồng doanh thu 2014, tăng 15,01% so với mức thực hiện năm 2013. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến 15 tỷ đồng, tăng hơn 328% so với mức thực hiện 2013.

Dự kiến công ty sẽ trả cổ tức tỷ lệ 10% trong 2014.

Hội đồng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013 bằng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2%/mệnh giá.  Dự kiến giá trị đợt phát hành là 2,06 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ với số lượng chào bán là 5 triệu cổ phần, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.

Ngoài ra, trong năm 2014, ITQ sẽ thực hiện chào bán 3 triệu cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để huy động về khoảng 30 triệu đồng vốn.

Trước đó, tại ĐHCĐ năm 2013 đã thông qua việc chào bán 3 triệu cổ phần và phát hành riêng lẻ 2 triệu cổ phần. Tuy nhiên, trong ĐHCĐ 2014, dựa trên kế hoạch kinh doanh và nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất, Hội dồng quản trị đã điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu từ 3 triệu lên 5 triệu cổ phần, chào bán riêng lẻ từ 2 triệu lên 3 triệu cổ phần.

HOÀNG ANH