BizLIVE - 10,6 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến được phát hành trong khoảng tháng 12/2019 - 01/2020 và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát.
MWG sắp phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 27/11/2019, HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã thông qua phương án phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu (2.4% cổ phiếu lưu hành) theo chương trình lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP). Trong đó, 856.236 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ của MWG và phần còn lại là cổ phiếu phát hành mới.

Đây là phương án đã được chấp thuận bởi cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Các cổ phiếu dự kiến được phát hành trong khoảng tháng 12/2019 - 01/2020 và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Cụ thể, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần được phép chuyển nhượng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, thị giá MWG là 113,200 đồng/cổ phiếu, như vậy tổng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu ESOP phát hành đợt này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

 

BẢO VY