BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt hơn 890 tỷ đồng đẩy lãi ròng 9 tháng của Petrolimex lên mức 3.187 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2.885 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 13,3% so với 9 tháng đầu năm 2017.

Mỗi ngày Petrolimex thu về hơn 11 tỷ đồng lãi, nợ phải trả đến hết quý III hơn 40.000 tỷ
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) ghi nhận 46.175 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20,6% so với cùng kỳ đồng thời thu về 890,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương đương mức lãi quý III năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại tăng 4,2% lên 805,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Petrolimex tạo ra 142.843 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 90% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm 99%, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng. Giá vốn tăng tới 28,4% kéo biên lãi gộp giảm xuống còn 7,4%, lợi nhuận gộp đạt 10.584 tỷ đồng, vẫn tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng 14,7% lên 745,6 tỷ đồng tuy nhiên chi phí lại tăng gấp đôi lên 1.252 tỷ đồng. Trong kỳ, Petrolimex ghi nhận thêm lợi nhuận từ liên doanh liên kết gần 474 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex báo lãi trước thuế 3.968 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 11,9% so với cùng kỳ 2017 qua đó hoàn thành 79% chỉ tiêu năm. Lãi ròng thu về 3.187 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.885 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.489 đồng.

Tổng tài sản của Petrolimex thời điểm cuối tháng 9 đã tăng 1,5% so với đầu năm lên 62.697 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 66% chủ yếu là tiền, tương đương tiền và tiền gửi với hơn 15.817 tỷ đồng. Petrolimex đang đầu tư dài hạn 3.026 tỷ đồng với gần 2.849 tỷ đồng vào các công ty con, liên doanh liên kết.

Petrolimex cho biết, Tập đoàn đã hoàn tất việc hình thành 6 tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty cổ phần. Thời gian tới, tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc PGBank và các lĩnh vực không cần giữ cổ phần chi phối.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của Petrolimex ở mức 40.384 tỷ đồng, tương đương 64% tổng tài sản, trong đó có 17.106 tỷ đồng nợ vay tài chính chủ yếu là nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, Petrolimex còn có 3.566 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.054 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và khoản thặng dư vốn cổ phần gần 2.247 tỷ đồng.

THANH HÀ