Mobifone: 6 tháng đầu công ty mẹ lãi ròng 2.623 tỷ đồng, tăng 4,5%

Hồng Quân

16:04 07/09/2017

BizLIVE - Tại ngày 30/06/2017 số dư tiền đang chiếm 6,5% tổng tài sản, đầu tư vào công ty con chiếm 36% tổng tài sản trong đó chủ yếu là khoản đầu tư vào AVG gần 8.890 tỷ đồng.

Mobifone: 6 tháng đầu công ty mẹ lãi ròng 2.623 tỷ đồng, tăng 4,5%

Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – Mobifone đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, đối với công ty mẹ Mobifone, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 18.700 tỷ đồng, riêng trong quý II đạt 10.125 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm  trước.
Lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 5.925 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với 6 tháng đầu 2016; riêng quý II đóng góp 3.474 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế thuế 6 tháng đạt 3.279 tỷ đồng, tăng 4,5%; lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 2.623 tỷ đồng, tăng 4,5% so với 6 tháng đầu 2016.
Tại ngày 30/06/2017, tổng tài sản của công ty mẹ Mobifone đạt gần 25.247 tỷ đổng, trong đó số dư tiền chiếm khoảng hơn 6,5%; đầu tư vào công ty con chiếm 36% - chủ yếu khoản đầu tư vào AVG gần 8.890 tỷ đồng.
Ngoài khoản đầu tư vào AVG, và 3 công ty con, công ty mẹ Mobifone còn đầu tư tài chính vào Ngân hàng Tiên Phong FPT, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.
Cũng tại thời điểm kết thúc kỳ tài chính 6 tháng đầu năm 2017, công ty mẹ Mobifone không có khoản vay ngân hàng ngắn hạn, chỉ có 2 khoản vay ngân hàng dài hạn chiếm 3% tổng tài sản là vay của ANZ Việt Nam và Mizuho Bank.Ltd.
Đối với Mobifone hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt doanh thu thuần đạt gần 20.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.643,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế thuộc về cổ đông công ty mẹ 2.627 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN

Từ khóa: Mobifone, AVG, ANZ