BizLIVE -

Ngày 16/05/2018, Mirae Asset Daewoo đã mua vào hơn 10,26 triệu cổ phiếu BCG và hơn 1,72 triệu cổ phiếu TCD để nâng tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty này lên lần lượt 14,47% và 5,08%. Thông tin từ webiste của BCG cho thấy, Mirae Asset Daewoo chỉ đầu tư thay Tập đoàn Xây dựng Woomi của Hàn Quốc.

Mirae Asset Daewoo rót thêm 92 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Bamboo Capital và Tracodi
Dự án Gwanggyo Woomi NewV Brickston của Woomi Construction

Mirae Asset Daewoo Co., LTD vừa có thông báo kết quả mua vào cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital (mã BCG) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Tracodi (mã TCD).

Theo đó, Mirae Asset Daewoo đã mua vào 10.260.547 cổ phiếu BCG để nâng sở hữu lượng cổ phiếu BCG lên 15.632.390 cổ phiếu, tương đương nắm giữ 14,47% vốn điều lệ của Bamboo Capital. Giao dịch hoàn tất vào ngày 16/05/2018.
Dữ liệu giao dịch cho thấy, ngày 16/05/2018, BCG có giao dịch thỏa thuận 10.260.547 cổ phiếu với giá trị hơn 62,28 tỷ đồng.
Cùng ngày 16/05/2018, Mirae Asset Daewoo đã mua vào 1.721.702 cổ phiếu TCD để nâng lượng cổ phiếu TCD sở hữu lên 1.750.618 cổ phiếu, tương đương 5,08% vốn điều lệ của Tracodi.
Dữ liệu giao dịch ngày 16/05/2018 của cổ phiếu TCD cho thấy, Mirae Asset Daewoo đã mua hơn 1,72 cổ phiếu thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh với giá trị hơn 29,84 tỷ đồng.
Như vậy, ước tính Mirae Asset Daewoo đã chi ra hơn 92 tỷ đồng để nâng sở hữu của mình ở Bamboo Capital và Tracodi.
Được biết, BCG đang nắm giữ 53,6% vốn điều lệ của Tracodi. Giá trị đầu tư của BCG vào Tracodi gần 300 tỷ đồng.
Thông tin từ webiste của BCG cho biết, Tập đoàn Xây dựng Woomi (Woomi Construction) đã thực hiện giao dịch mua 1,72 triệu cổ phiếu TCD vào ngày 16/05/2018 chiếm tỷ lệ 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn chiến lược của công ty; và mua 10,26 triệu cổ phiếu BCG để trở thành cổ đông lớn chiến lược của BCG.

Điều này hé lộ, Mirae Asset Daewoo chỉ đứng ra mua cổ phiếu BCG thay Tập đoàn Xây dựng Woomi, Tập đoàn Xây dựng Woomi mới là cổ đông lớn chiến lược của BCG và TCD.
Tính đến thời điểm hiện nay, bên cạnh Woomi Construction, các cổ đông tổ chức của BCG bao gồm Tập đoàn DOJI, Imperial Dragon Investments Limited (Hồng Kông).

HỒNG QUÂN