BizLIVE - Nhờ dịch chuyển sang mảng FOB, kết quả kinh doanh quý I/2019 của CTCP May Sông Hồng (MSH) đã có những con số ấn tượng.
May Sông Hồng báo lãi tăng 77% trong quý thấp điểm đầu năm 2019
Ảnh minh họa.
Cụ thể, doanh thu thuần của MSH tăng 24% lên 972,33 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp thậm chí còn tăng mạnh hơn, +44,14% lên 200,53 tỷ đồng.
Theo giải trình, MSH đang dịch chuyển sang mảng FOB nên đã chứng kiến tốc độ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn. 
 Giải trình của MSH về kết quả kinh doanh quý I/2019.
Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng 18,96% và 40% lên 35,31 tỷ đồng và 66,49 tỷ đồng.
Nhưng hoạt động tài chính lại cải thiện nhờ thu nhập từ tiền gửi tăng và giảm lãi vay. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính tăng 86,74% lên 16,22 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 23% xuống 7,23 tỷ đồng.
Kết quả, dù quý I thường là quý có truyền thống thấp điểm trong năm, lợi nhuận trước thuế của MSH vẫn đạt 108,3 tỷ đồng, hoàn thành 22,8%. Lợi nhuận sau thuế tăng 77,81% đạt 86,64 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.819 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG