Ông Dominic John Heaton quốc tịch Úc được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty cho nhiệm kỳ 22/4/2016-21/4/2019.
Masan Resources thay giám đốc tài chính, tái bổ nhiệm tổng giám đốc
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources Corporation- mã MSR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, miễn nhiệm Giám đốc Tài chính, và bổ nhiệm quyền Giám đốc Tài chính mới, kèm theo bản Cung cấp thông tin về Quyền Giám đốc Tài chính mới.
Theo đó: Công ty thông qua việc tái bổ nhiệm ông Dominic John Heaton quốc tịch Úc giữ chức vụ Tổng giám đốc của công ty cho nhiệm kỳ 22/4/2016-21/4/2019. Ông Dominic sẽ là chủ tài khoản đối với các tài khoản của công ty mở tại các ngân hàng;
Công ty thông qua việc miễn nhiệm ông Wayne Frank Apted quốc tịch Úc khỏi chức vụ giám đốc tài chính của công ty từ ngày 9/6/2016;
Công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Nikhil Kamran quốc tịch Singapore giữ chức quyền giám đốc tài chính của công ty từ ngày 10/6/2016.

Theo Trí Thức Trẻ