BizLIVE -

Doanh thu và lợi nhuận của Masan Group đều lần lượt tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Masan Group báo lãi hơn 673 tỷ trong 6 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
CTCP Tập đoàn Masan vừa công bố kết quả kinh doanh cho 6 tháng đầu năm 2015 với doanh thu kỷ lục từ lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng nội địa. 
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 của MSN đạt 10.414 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, Masan NutriScience, công ty con mới nhất của Tập đoàn, đã đóng góp 3.332 tỷ đồng vào doanh thu hợp nhất của Tập đoàn sau khi sáp nhập vào Masan Group từ cuối tháng Tư.
EBITDA proforma đạt 2.441 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng 143,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng EBITDA góp phần tăng biên lợi nhuận EBITDA trong lĩnh vực kinh doanh tiêu dùng nội địa và tài nguyên, cùng với mức đóng góp gần hai tháng từ Masan Nutri-Science.
Biên lợi nhuận EBITDA tại Masan Consumer đã tăng 213 điểm cơ sở so với nửa đầu năm 2014, trong khi đó Masan Nutri-Science đã đóng góp 366 tỷ đồng vào EBITDA của Tập đoàn.
Lợi nhuận thuần proforma đạt 915 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận thuần báo cáo đạt 673 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, so với khoản lỗ 44 triệu đồng vào cùng kỳ năm 2014 là do mức tăng trưởng 40,3% lợi nhuận hoạt động pro-forma. 
Trong 6 tháng, doanh thu của Masan Resources đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2014. MSN cho biết giá cả hàng hóa giảm, kế hoạch nhà máy dừng hoạt động để bảo dưỡng trong tháng Tư, cùng với việc đang thực hiện chạy thử nhà máy của Liên doanh Núi Pháo và H.C. Starck là những lý do chính làm cho tăng trưởng doanh thu chưa cao.
Tồn kho hợp nhất của Masan Resources là 1.207 tỷ đồng, tăng 167,6% so với 6 tháng đầu năm 2014. Việc xây dựng hàng tồn kho sẽ được bình thường hóa lại trong 6 tháng cuối năm 2015, khi mà công ty liên doanh bắt đầu sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng như APT (Ammonium paratungstate), BTO (Oxit Vonfram dạng bột màu xanh) và YTO (Oxit Vonfram dạng bột màu vàng).
Cũng trong thông cáo này, Masan cho biết Tập đoàn đã bổ nhiệm ông Michael H. Nguyễn làm Giám đốc tài chính của Masan Group kiêm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng ban Phát triển kinh doanh. 

NGUYÊN MINH