Lương nhân viên Xổ số Tiền Giang đạt hơn 31 triệu đồng/tháng

Trần Thúy

12:01 22/08/2016

BizLIVE - Thuyết minh báo cáo doanh nghiệp cho biết, chi phí nhân viên quản lý trong 6 tháng đầu năm tới 23,3 tỷ đồng. 

Lương nhân viên Xổ số Tiền Giang đạt hơn 31 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa.

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang vừa có báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.561 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, chi phí kinh doanh chỉ tăng 3,3% khiến lợi nhuận gộp tăng tới 15,8%, đạt gần 327 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 18,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 17,7%, lên hơn 37 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, nhờ lợi nhuận gộp tăng khá mạnh nên kết thúc 6 tháng đầu năm, Xổ số Tiền Giang vẫn đạt lợi nhuận 243 tỷ đồng, tăng 13,55% so với cùng kỳ.
Năm nay, Xổ số Tiền Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.988 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 515 tỷ, lần lượt tăng 2% và 7% so với 2015. Như vậy, với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành lần lượt 52,2% và 59% kế hoạch năm.
Thuyết minh báo cáo doanh nghiệp cho biết, chi phí nhân viên quản lý trong 6 tháng đầu năm tới 23,3 tỷ đồng. Theo đó, với 124 lao động, ước tính trung bình Xổ số Tiền Giang trả lương nhân viên 31,34 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với thu nhập bình quân gần 29 triệu đồng/người/tháng trong năm 2015 và cao hơn so với mức kế hoạch 30,2 triệu đồng/người/tháng trong năm 2016.
Tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của công ty đạt gần 1.374 tỷ đồng, giảm nhẹ 11,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 800 tỷ đồng, giảm 26,2%, các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ còn hơn 215 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho giảm mạnh 30,2%, còn 4.168 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức thấp, gần 11%. Lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế hơn 238 tỷ đồng.

TRẦN THÚY

Từ khóa: lương, thu nhập