BizLIVE - Công ty thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
Long Giang Land: Sẽ hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt
Diễn biến giá cổ phiếu LGL.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang – Long Giang Land (mã LGL) vừa thông báo trên HoSE về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo đó, đại hội dự kiến tổ chức ngày 6/11 tới nhằm thông qua tờ trình của HĐQT về việc hủy phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, thay bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung khác sẽ trình đại hội là việc hủy phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ hồi tháng 4/2017, LGL đã thông qua việc phát hành chào bán riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời thông qua tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%.

HUYỀN TRÂM