BizLIVE -
Năm 2018 lợi nhuận sau thuế của Vinasun đạt được là 76,7 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2017. 
 
Lợi nhuận Vinasun giảm 55%, còn hơn 76 tỷ đồng năm 2018
Ảnh minh họa.
CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) mới có báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV/2018. 
Theo đó, doanh thu mà Vinasun đạt được trong quý cuối cùng năm 2018 là 464 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn bán hàng trong kỳ là hơn 359 tỷ đồng do đó lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Vinasun đạt được là hơn 104 tỷ đồng. 
Các chi phí trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đã ghi nhận mức lãi 11 tỷ đồng thay vì lỗ gần 28 tỷ đồng. 
Tuy nhiên với số lãi 11 tỷ đồng trong quý cuối cùng của năm, lũy kế cả năm của Vinasun vẫn lỗ 688 triệu đồng, trong khi năm 2017 Vinasun còn lãi gần 19 tỷ đồng. 
Lợi nhuận sau thuế của Vinasun quý IV/2018 đạt được là 33,8 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ, năm 2018 con số này là 76 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2017. 

N.THẢO