BizLIVE - Do doanh thu hợp nhất cả công ty trong quý tăng 624 tỷ đồng (tăng 149,6%), giá vốn tăng 506 tỷ đồng (tăng 217,5%) so với cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng mạnh, đạt 34%.
Lợi nhuận sau thuế của CEO Group tăng mạnh trong quý I
Ảnh minh họa.
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CEO) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019. 
Theo báo cáo, quý I/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt hơn 1.041 tỷ đồng, tăng gần 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này của quý I/2018 chỉ có 417 tỷ đồng.
Do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng đáng kể, vượt 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 302 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 104 tỷ đồng, tăng 34% so với quý I/2018.
Theo giải trình của CEO Group, sở dĩ quý I vừa qua, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh là do doanh thu hợp nhất cả công ty trong quý tăng 624 tỷ đồng (tăng 149,6%), giá vốn tăng 506 tỷ đồng (tăng 217,5%).
Theo báo cáo không chỉ hoạt động bán hàng, kinh doanh đạt kết quả sáng sủa, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp này trong quý I vừa qua cũng đem lại kết quả cao gấp đôi năm ngoái, đạt gần 19 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 15/3, C.E.O đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội tập trung bàn thảo về 9 vấn đề; trong đó, đáng chú ý nhất là phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để lấy tiền đầu tư cho công ty con và triển khai khu đô thị ở Hà Nam.
Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc phát hành thêm gần 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý II và III/2019 (bằng 66,7% tổng số cổ phần hiện có) với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương gần 1.030 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ lên hơn 2.573 tỷ đồng.
Mục đích của đợt phát hành này là góp vốn vào các công ty con (484 tỷ đồng), đầu tư vào dự án River Silk City phân kỳ IV + V + VI (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (95 tỷ đồng). 
Đối với kế hoạch năm 2019, doanh nghiệp này đưa ra chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất trong năm đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 34% so với 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 445 tỷ đồng, tăng 20% so với 2018. 

VẠN XUÂN