BizLIVE -

6 tháng đầu năm, PTSC ghi nhận gần 172 tỷ đồng lãi sau thuế sau soát xét, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 17 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC giữa niên độ 2019 trước soát xét.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ PTSC (PVS) giảm 17 tỷ đồng sau soát xét do trích lập dự phòng
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2019 công ty mẹ với lãi sau thuế giảm 17 tỷ đồng so với trước soát xét.

Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm, PTSC ghi nhận hơn 2.114 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng gần 6% so với nửa đầu năm ngoái, đạt gần 126 tỷ đồng. Con số này tăng 8 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Kết quả, PTSC ghi nhận gần 172 tỷ đồng lãi sau thuế sau soát xét, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 17 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC giữa niên độ 2019 trước soát xét.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp sau soát xét tăng thêm hơn 29 tỷ đồng, tương ứng ghi nhận gần 277 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019. Biến động chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là do Công ty mẹ PVS thực hiện trích bổ sung một số khoản dự phòng liên quan đến công nợ theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, PTSC vẫn chưa công bố BCTC hợp nhất bán niên soát xét. Theo báo cáo tự lập trước đó, PTSC ghi nhận 9.073 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đầu năm, tăng 18,3%. Lợi nhuận sau thuế thu về 531,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 95% mục tiêu đề ra cả năm 2019

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của PTSC đạt 25.881 tỷ đồng trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.661 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu Idemitsui Oil & Gas Co.Ltd tăng hơn 680 tỷ đồng so với đầu năm lên 831 tỷ đồng. Idemitsui Oil & Gas Co.Ltd là nhà điều hành dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Trên thị trường, cổ phiếu PVS vừa có nhịp hồi phục nhẹ từ vùng đáy qua đó leo lên mức 21.600 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên vẫn thấp hơn khoảng 14% so với mức giá cao nhất ghi nhận từ đầu năm 2019. Ước tính với mức thị giá hiện tại, vốn hóa thị trường của PTSC đã vượt 10.300 tỷ đồng.

THANH HÀ