BizLIVE -

Khoản thu nhập khác phát sinh đột biến từ khoản lãi từ mua rẻ gần 75 tỷ đồng giúp Hòa Bình báo lãi quý khả quan nhất từ đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của Xây dựng Hòa Bình (HBC) giảm 3% quý III/2020
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 2.634 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tương ứng cũng giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 45% so với quý III/2019 xuống còn 149 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm chủ yếu do sự điều chỉnh mạnh của khoản lãi tiền gửi tiền cho vay tuy nhiên thu nhập khác phát sinh đột biến từ khoản lãi từ mua rẻ gần 75 tỷ đồng giúp Hòa Bình có lãi trong quý này.

Lãi ròng quý III/2020 đạt 53,4 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52,4 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 3% so với quý III/2019. Dù sụt giảm so với cùng kỳ nhưng đây là quý có lợi nhuận khả quan nhất từ đầu năm của Hòa Bình trong bối cảnh ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn vì Covid-19.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Bình ghi nhận gần 8.045 tỷ đồng doanh thu và 62,8 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng giảm 41% và 74% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng giảm 72% còn 65,4 tỷ đồng qua đó hoàn thành 50% kế hoạch cả năm đề ra.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Hòa Bình đã tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 16.721 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu lên đến 10.265 tỷ đồng, chiếm 67%. Nợ vay tài chính cuối kỳ chỉ giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống còn 4.886 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn. Cuối kỳ, Hòa Bình đã tích lũy được 825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 347 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ