BizLIVE - Doanh thu thuần của OPC trong quý I đạt 173,5 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lợi nhuận OPC tăng 54% trong quý đầu năm
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014. 

Theo đó, doanh thu thuần của OPC trong quý I đạt 173,5 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 88,6%, tăng 32,2%. 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 30,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 54% so với quý I/2013. 

Theo bảng cân đối kế toán, tính đến 31/3/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của OPC là 42,5 tỷ đồng, tăng 52,8% so với con số đầu kỳ. Trong đó lượng tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3,5 lần so với số đầu năm.

Hết quý I, lượng hàng tồn kho của OPC là 178,4 tỷ đồng, giảm 7,3% so với đầu năm. 

Được biết, hàng tồn kho luân chuyển với giá trị hơn 127 tỷ đồng đã được sử dụng để thế chấp cho các khoản tiền vay ngắn hạn tại ngân hàng.

Được biết, OPC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong 2014 đạt 86 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh quý I, OPC đã đạt được 35,5% kế hoạch đề ra. 

NGUYÊN MINH