BizLIVE - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (Mã BIC – HOSE) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013.
Lợi nhuận của Bảo hiểm BIDV tăng mạnh nhờ công ty con
Lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 của BIC đạt 31,776 tỷ đồng, tăng 4,376 tỷ so với cùng kỳ 2012.
Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 của BIC đạt 31,776 tỷ đồng, tăng 4,376 tỷ (tương đương 15%) so với cùng kỳ 2012. 
Theo giải trình của BIC, nguyên nhân chủ yêu của việc tăng lợi nhuận trên là do tăng trưởng lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư góp vốn vào công ty con (Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt - LVI).
Doanh thu hợp nhất của BIC lũy kế tới cuối quý 3/2013 đạt 869,342 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 668,075 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 97,221 tỷ đồng. 
Với tốc độ tăng trưởng tương đối tốt so với tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn thị trường (khoảng 6%) thì Công ty mẹ (BIC) đạt tổng doanh thu là 854,365 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 655,871 tỷ đồng, tăng 25,2%.
Cũng trong quý 3 vừa qua, sau quá trình đàm phán, chuẩn bị, BIC đã cùng với BIDV và Tập đoàn Bảo hiểm MetLife (Mỹ) chính thức ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ nhân trong chuyến công du của Thủ trướng Việt Nam tại Mỹ vào tháng 9/2013.

KIM LƯƠNG