BizLIVE - Tính đến ngày 31/12/2015, lợi nhuận chưa phân phối của công ty đạt gần 2.442 tỷ đồng, tương đương 34,7% vốn điều lệ.
Lợi nhuận chưa phân phối gần 2.442 tỷ, Masan Resources vẫn không chia cổ tức
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources, mã MSR), doanh thu bán hàng đạt 2.665 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 152,14 tỷ đồng, gấp 3,26 lần năm trước.
Tính đến ngày 31/12/2015, lợi nhuận chưa phân phối của công ty đạt gần 2.442 tỷ đồng, tương đương 34,7% vốn điều lệ.
Tuy nhiên, tại tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015, Ban lãnh đạo công ty quyết định sẽ không chia cổ tức.
Năm 2016, Ban lãnh đạo công ty nhận định, nhiều thị trường sẽ tiếp tục phải chứng kiến sức ép suy giảm về giá. Theo đó, chiến lược của công ty sẽ là đầu tư vào nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm giữ vững vị trí là một trong những nhà sản xuất vonfram có chi phí thấp nhất. 
Lãnh đạo công ty cũng cho biết, trên 90% sản lượng dự tính của công ty trong năm 2016 đã được cam kết tiêu thụ theo các hợp đồng bao tiêu dài hạn. Trong khi đó, sản lượng còn lại hoàn toàn có khả năng được tiêu thụ hết thông qua mạng lưới các đối tác của công ty.
Kế hoạch kinh doanh năm 2016  
Theo đó, dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại, Ban lãnh đạo công ty đưa ra hai kế hoạch kinh doanh cho năm 2016. Ở kịch bản thứ nhất, doanh thu thuần đạt 4.500 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với 2015, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng, tăng trưởng 45%.
Ở kịch bản thứ hai, khả quan hơn với doanh thu 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng, tăng trưởnglần lượt 92% và 334% so với năm 2015.
Về kế hoạch đầu tư, các khoản đầu tư lớn theo kế hoạch vào các tài sản cố định trong năm 2016 được dự kiến sẽ vào khoảng 800 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng. 
Kế hoạch đầu tư này không bao gồm các giao dịch mua bán và sáp nhập tiềm năng, vốn phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và tùy theo cơ hội có thể nắm bắt.

TRẦN THÚY