BizLIVE - Đến cuối tháng 3/2014, DPM đang đầu tư dài hạn vào 2 công ty liên doanh liên kết là PVC Mekong và PVTex. Giá trị của 2 khoản đầu tư này đều giảm so với đầu năm 2014.
Lỗ nặng từ công ty liên kết, lợi nhuận quý I của DPM giảm hơn 45%
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý I của DPM đạt hơn 2.502 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với cùng kỳ 2013.

Doanh thu giảm mạnh trong khi giá vốn hàng bán giảm không đáng kể đã kéo lợi nhuận gộp quý I của công ty xuống còn gần 747 tỷ đồng, giảm tới 31% so với mức 1.081,07 tỷ đồng quý I/2013.

Doanh thu tài chính quý này cũng giảm gần một nửa, từ gần 77 tỷ đồng xuống còn hơn 45,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quý I/2014, DPM lỗ gần 64,56 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết.

Với việc lỗ trên cộng với doanh thu giảm mạnh đã kéo lợi nhuận trước thuế quý I/2014 của DPM giảm gần 45,2%, còn 435,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt 392,3 tỷ đồng, so với mức 718,22 tỷ đồng quý I/2013.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 381,3 tỷ đồng, giảm gần 46% so với mức 704,52 tỷ đồng của quý I/2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý I/2014 đạt 1.004 đồng/cổ phiếu so với 1.844 đồng/cổ phiếu.

Báo cáo tài chính cũng cho biết, hàng tồn kho của DPM tính đến 31/3/2014 là hơn 1.380 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.353,4 tỷ đồng đầu năm.

Cũng tính đến cuối tháng 3/2014, DPM đang đầu tư dài hạn vào 2 công ty liên doanh liên kết là Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC Mekong) và Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi tổng hợp PVTex. Trong đó, DPM nắm 10 triệu cổ phiếu PVC Mekong và nắm hơn 53,41 triệu cổ phiếu PVTex. Giá trị của 2 khoản đầu tư này đều giảm so với đầu năm 2014.

VÂN HÀ