BizLIVE -

Việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh của PNJ phần nào xuất phát từ hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong quý I/2020 và 4 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lỗ 89 tỷ đồng trong tháng giãn cách xã hội, PNJ điều chỉnh kế hoạch lãi năm 2020 giảm 38%
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra ngày 10/6 tới đây, PNJ sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh 2020. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu được điều chỉnh giảm 31% so với kế hoạch ban đầu xuống 14.486 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm 38% từ 1.350 tỷ đồng xuống còn 832 tỷ đồng.

Như vậy kế hoạch lợi nhuận trước thuế và sau thuế sau điều chỉnh của PNJ đều giảm 30% so với thực hiện năm 2019 trong khi chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 15% so với kết quả đạt được năm ngoái.

Mặt khác, nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 832 tỷ đồng, PNJ sẽ thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu cứ vượt 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì HĐQT và lãnh đạo chủ chốt sẽ được phát hành ESOP 0,03%/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,5%/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế không vượt quá 1,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh của PNJ phần nào xuất phát từ hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong quý I và 4 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kết thúc quý đầu tiên của năm, PNJ ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 408 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 4,5% và giảm 5% so với cùng kỳ. Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 4 vừa qua, PNJ chỉ đạt 501 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 47% so với cùng kỳ qua đó báo lỗ lên đến 89 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận 5.502 tỷ đồng doanh thu và 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 4% và 34% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, PNJ đã thực hiện 38% chỉ tiêu kinh doanh sau điều chỉnh của năm 2020.

THANH HÀ