BizLIVE -

Dự kiến, ngoài phát hành 7,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, SAM Holdings sẽ chào bán gần 93,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lên kế hoạch lãi tăng 22%, SAM Holdings muốn phát hành tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP SAM Holdings (mã SAM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 29/03 tới đây với các nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 và phương án tăng vốn.

Kế hoạch lãi tăng 22%, dự kiến chia cổ tức 3% năm 2019,

Hội đồng quản trị (HĐQT) SAM Holdings trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu dự kiến 3.575 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 201 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 22% so với kết quả thực hiện năm trước.

Nếu thực hiện được kế hoạch đề ra, SAM Holdings dự kiến sẽ trích 1% lợi nhuận năm 2019 cho quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho Ban Điều hành. Cổ tức dự kiến duy trì ở mức 3%.

Bên cạnh đó, SAM Holdings cũng sẽ thoái vốn ở một số dự án không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng.

Kết quả kinh doanh đạt được năm 2018 vừa qua, SAM Holdings ghi nhận 2.825 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% năm trước. Lợi nhuận trước thuế thu về 165 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017 nhưng chỉ hoàn thành 92% kế hoạch năm do hoạt động đầu tư tài chính sụt giảm đáng kể. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dừng ở mức 99,1 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, SAM Holdings dự kiến sẽ trích 1% lợi nhuận sau thuế (tương đương gần 1 tỷ đồng) cho quỹ khen thưởng, phúc lợi và 74,7 tỷ đồng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 hơn 23,4 tỷ đồng.

Phát hành tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng

Bên cạnh phương án phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3% cho cổ đông, HĐQT cũng đề xuất chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 37,54% cổ phần lưu hành. Nếu phát hành thành công, SAM Holdings sẽ tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng như hiện nay lên mức 3.500 tỷ đồng.

Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị huy động gần 1.000 tỷ đồng. Mức giá này được đề xuất dựa tên giá trị sổ sách 01 cổ phiếu SAM tại ngày 31/12/2018 là 11.328 đồng/cổ phiếu và giá đóng cửa ngày 5/3 là 7.300 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu SAM trên thị trường đang dừng ở mức 7.500 đồng/cổ phiếu (kết thúc ngày 14/03), vẫn thấp hơn ít nhất 25% so với giá phát hành dự kiến.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư mua cổ phần nhà nước thoái vốn tại các tổng công ty, công ty uy tín, đầu tư tài chính ngắn, dài hạn khác; cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động. Đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể thực hiện đồng thời hoặc sau đợt phát hành trả cổ tức.

Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT gồm ông Đào Ngọc Thanh, Trần Hải Quang, Hoàng Trí Cường và Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Nguyên đồng thời sẽ bầu bổ sung thay thế nhân sự mới.

THANH HÀ