BizLIVE -

Cổ phiếu LMH đã tăng hơn 50% so với đầu năm, lên giao dịch quanh mức 13.700 đồng/cổ phiếu.

Landmark Holding (LMH) muốn nới room ngoại lên 100%
Ảnh minh họa.

CTCP Landmark Holding (mã LMH) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ.

Để thu hút thêm nguồn lực, tạo tính thanh khoản đối với cổ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh, HĐQT trình cổ đông loại bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) để nâng tỷ lệ này từ 0% lên 100% vốn điều lệ.

Các ngành nghề loại bỏ gồm bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; vận tải hành khách ven biển và viễn dương; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ hỗ trợ liên quan khác đến vận tải và xây dựng công trình đường sắt, đường bộ.

Đồng thời, công ty bổ sung thêm ngành nghề mới về năng lượng mặt trời như bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy; lắp đặt hệ thống xây dựng, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp…

Cũng trong tờ trình, Landmark Holding sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua danh sách 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia mua 50 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt 1. Nguồn vốn huy động được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư phát triển ngành kinh doanh mới về năng lượng mặt trời.

Trên thị trường, cổ phiếu LMH hiện đang giao dịch quanh mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 50% so với thời điểm đầu năm 2019. Ước tính tại mức thị giá này, vốn hóa thị trường Landmark Holding vào khoảng 350 tỷ đồng.

THANH HÀ