BizLIVE - Một trong tôn chỉ cổ phần hóa đúng luật là phải đúng Luật Đất đai và các Luật khác, khâu chuẩn bị cổ phần hóa rất quan trọng, doanh nghiệp phải làm thường xuyên không phải chỉ đến khi cổ phần hóa mới làm.
“Làm đúng pháp luật sẽ đẩy nhanh được cổ phần hóa”
Ảnh minh họa.

Cổ phần hóa đúng luật là phải đúng Luật Đất đai và các Luật khác

Tại tọa đàm “Cổ phần hóa: Đúng pháp luật nhưng phải nhanh” diễn ra ngày 22/8, ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, việc cổ phần hóa và thoái vốn là một trong những biện pháp thực hiện, đổi mới quản trị, công nghệ và kêu gọi đầu tư, nhằm sắp xếp doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nguyên tắc thực hiện đúng theo quy định, công khai, minh bạch.

Ông Phạm Đức Trung, Trưởng Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, chất lượng cổ phần hóa đã nâng cao nhiều so với trước đây, trước 2016 nhiều trường hợp đánh giá không đúng giá trị tài sản doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước, sau đó Chính phủ đã ban hành các Nghị định 126, 32 sửa đổi căn bản, thể chế hóa nhiều chủ trương tránh gây thất thoát tài sản nhà nước.

Từ 2016 đến nay cổ phần hóa hơn 160 doanh nghiệp, có khá nhiều doanh nghiệp có quy mô rất lớn như Genco 3, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Becamex Bình Dương... có doanh nghiệp quy mô hơn 10.000 tỷ đồng, chưa kể lợi ích thu được từ thoái vốn nhà nước, tiền thu được, nộp ngân sách đạt 60% nghị quyết Quốc hội cho cả giai đoạn.

Tại tọa đàm, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, nhận thức cơ quan đại diện sở hữu và doanh nghiệp đã thay đổi. Một trong tôn chỉ cổ phần hóa đúng luật là phải đúng Luật Đất đai và các Luật khác, khâu chuẩn bị cổ phần hóa rất quan trọng, doanh nghiệp nhà nước phải làm thường xuyên không phải chỉ đến khi cổ phần hóa mới làm.

“Sắp xếp từ trước đó, đến lúc có quyết định cổ phần hóa sẽ làm rất nhanh, không chậm như trước đây. Chúng ta làm đúng pháp luật sẽ đẩy nhanh được cổ phần hóa. Cần tách bạch cổ phần hóa không phải chậm, mà chính là giai đoạn trước không làm, nếu làm đúng mọi vướng mắc thất thoát sẽ tránh được”, ông Tiến cho hay.  

Cũng theo ông Tiến, với quy định mới, đơn vị tư vấn đưa ra được thời điểm bán với giá cao, kết quả thu được tốt. Sau khi cổ phần hóa với quy định niêm yết trên sàn chứng khoán, nhiều doanh nghiệp lên sàn, như Tập đoàn Cao su, Vietnam Airlines, Vinatex đăng ký và niêm yết, giá trị của doanh nghiệp được thị trường phản ánh, thực hiện theo quy định, có sự giám sát của thị trường, mọi hoạt động của HĐQT, ĐHCĐ đều bị “soi”, giá trị vốn nhà nước được thị trường công nhận.

Liên quan đến phương án sử dụng đất, theo ông Tiến, khi thay đổi cách làm chúng ta tập trung rà soát đất đai trước khi cổ phần hóa. “Đây không phải là vấn đề mới, doanh nghiệp nhà nước nhiều đất, không làm quyết liệt, không làm đúng như Luật Đất đai, chưa sắp xếp được nên chưa thể cổ phần hóa”, ông Tiến chỉ ra thực tế.

Theo đó, ông Tiến cho rằng, khi rà soát, cơ sở nhà đất có sử dụng đúng mục đích, hiệu quả hay không, nếu không giao lại cho chính quyền địa phương. “Quy trình, cách làm, quy định thời gian, gắn thêm cải cách hành chính, trách nhiệm các bên như Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng quy trình, quá trình triển khai các cơ quan đại diện chủ sở hữu phải quyết liệt, doanh nghiệp rà soát, cơ quan chủ sở hữu, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thống nhất ra quyết định. Phối hợp giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu với UBND các tỉnh, thành phố chưa nhuần nhuyễn, chưa có quy định bao lâu”, ông Tiến nói.

Doanh nghiệp vẫn lúng túng

Lý giải về việc cổ phần hóa chậm, ông Trung cho rằng có nhiều lý do. “Thứ nhất, khả năng hấp thụ của thị trường, hiệu quả của doanh nghiệp trước cổ phần hóa. Thứ hai là chính sách cổ phần hóa. Thời gian vừa qua đã có sự đổi mới tuy nhiên vì có điểm mới nên gây lúng túng nhất định từ doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, có doanh nghiệp lớn, quy mô lớn hoạt động ở nhiều địa bàn, có đơn vị xuống đến quận huyện, công tác hoàn chỉnh hồ sơ giấy tờ rất rộng nên gây lúng túng, khó khăn cho doanh nghiệp liên quan vấn đề đất đai. Ngoài ra, chính sách quy định cổ phần hóa vẫn còn điểm bất cập.

Thứ ba, chưa có sự quyết liệt trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Cơ quan đại diện chủ sở hữu giao trách nhiệm lớn vì trách nhiệm lớn, đòi hỏi bộ máy, nguồn lực nhưng nhiều cơ quan chưa có đủ nguồn lực cần thiết xử lý, ảnh hưởng tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn còn chậm. Cụ thể, đến nay mới cổ phần hóa được 35/127 doanh nghiệp nhà nước, đạt 27,5%; hoàn thành thoái vốn được 88/405 doanh nghiệp, đạt 21,8% so với kế hoạch đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.

BẢO VY