BizLIVE -

Riêng quý IV, REE thu được 583,6 tỷ đồng lãi sau thuế trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 63% so với cùng kỳ lên 551 tỷ đồng.

Lãi từ liên doanh liên kết tăng mạnh, REE báo lãi kỷ lục trong năm 2018
Ảnh minh họa.

CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2018 với lợi nhuận tăng trưởng nhờ lãi từ hoạt động liên doanh liên kết.

Theo đó, trong quý IV vừa qua, doanh thu thuần của REE giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, xuống 1.635 tỷ đồng. Trong khi đóm giá vốn tăng 11% lên 1.250 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm tới 29% so với cùng kỳ xuống còn 385 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp co lại còn 23,5%.

Trong cơ cấu doanh thu của REE, dịch vụ cung cấp và lắp đặt đóng góp 905 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng doanh thu. Doanh thu từ điện, nhiên liệu đạt trên 223,5 tỷ đồng, doanh thu từ sản xuất thương mại đạt 180,8 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ bất động sản.

Tuy nhiên, nhờ ghi nhận 335 tỷ đồng lãi liên doanh liên kết, tăng hơn 2 lần so cùng kỳ, REE thu về 583,6 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 38% so với quý IV/2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 551 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của REE, sở dĩ lợi nhuận tăng 63% chủ yếu đến từ lợi nhuận mảng kinh doanh điện khí đạt 303.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ gần 59 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập các khoản đầu tư trong kỳ cũng như lợi nhuận tăng cao từ liên doanh liên kết là CTCP Nhiệt điện Phả Lại và CTCP Thủy điện Thác Mơ.

Tính chung cả năm 2018, REE tạo ra 5.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ 2% so với năm ngoái. Giá vốn tăng cao tiếp tục bào mòn lãi gộp tuy nhiên nhờ hoạt động liên doanh liên kết vẫn tăng trưởng, REE báo lãi ròng sau thuế tăng 24% lên mức 1.885 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng tăng 30% so với năm 2017 lên mức 1.784 tỷ đồng, mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

So với kế hoạch đạt 5.695 tỷ đồng doanh thu và 1.369 tỷ đồng lãi sau thuế, dù mới thực hiện 90% mục tiêu doanh thu nhưng REE đã vượt 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra trước đó.

Tổng tài sản đến cuối năm tăng 1.200 tỷ đồng so với đầu năm, đạt mức 15.500 tỷ đồng. Nợ phải trả 5.571 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.111 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn gần 2.070 tỷ đồng. Ngoài ra, nhờ lãi kỷ lục trong năm qua, “của để giành” của REE cũng tăng mạnh từ 3.642 tỷ đồng lên mức 4.928 tỷ đồng.

THANH HÀ