BizLIVE -

Năm 2018, Nhựa Tiền Phong ghi nhận gần 4.520 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% qua đó thực hiện 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tạo ra 380 tỷ đồng, mới chỉ thực hiện 79% kế hoạch năm.

Lãi quý IV giảm 15%, Nhựa Tiền Phong không hoàn thành kế hoạch năm 2018
Ảnh minh họa.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu vẫn tăng trưởng tuy nhiên lợi nhuận lại đi lùi so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu trong kỳ của Nhựa Tiền Phong đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn lại tăng tới hơn 25% khiến biên lãi gộp giảm chỉ còn 28%, lợi nhuận gộp đạt 365,4 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng đột biến gần 14 tỷ đồng, chủ yếu do thu lãi tiền vay. Chi phí tài chính cũng tăng gần 8 tỷ đồng, lên trên 30 tỷ đồng. Đáng chú ý chi phí bán hàng trong quý tăng đột biến 52 tỷ đồng, lên gần 200 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế đạt 126,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 110 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2017.

Tính chung cả năm 2018, Nhựa Tiền Phong ghi nhận gần 4.520 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, thực hiện được trên 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tạo ra 380 tỷ đồng, mới chỉ thực hiện 79% kế hoạch năm. Lãi ròng sau thuế thu về 331,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đã tăng hơn 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên mức 4.816 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 200 tỷ đồng, lên gần 1.490 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho cũng tăng lên 995 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng 388 tỷ đồng so với đầu kỳ lên mức 2.563 tỷ đồng trong đó khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 429 tỷ đồng lên mức 1.884 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính dài hạn 236 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đến thời điểm 31/12/2018, Nhựa Tiền Phong đã tích lũy được 536 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng với 824 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ