BizLIVE -

Năm 2019, Vinhomes thu về 24.206 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 64% so với năm trước trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 21.305 tỷ đồng, tương ứng EPS ở mức 6.369 đồng.

Lãi quý IV gấp 1,5 lần cùng kỳ, Vinhomes (VHM) trở thành “quán quân” lợi nhuận năm 2019
Ảnh minh họa.

CTCP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu sụt giảm tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ Vinhomes đạt 14.184 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 13.199 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ do khác biệt về sản phẩm ghi nhận doanh thu trong 2 kỳ báo cáo. Doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý đạt 630 tỷ đồng, tăng 57%.

Giá vốn giảm tới 68% giúp lợi nhuận gộp tăng gấp 3 lần lên mức 10.018 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Vinhomes lãi sau thuế 6.858 tỷ đồng, gấp 1,5 lần kết quả cùng kỳ nhờ các dự án ghi nhận có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

Tính chung năm 2019, tổng doanh thu thuộc về Vinhomes, bao gồm doanh thu thuần ghi nhận từ các dự án của Vinhomes và doanh thu phát sinh từ các dự án hợp tác với Vingroup là 67.281 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần đạt 51.826 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu về 24.206 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước qua đó vượt 18% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 21.305 tỷ đồng, tương ứng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) ở mức 6.369 đồng. Kết quả này giúp Vinhomes trở thành doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận sau thuế cao nhất năm 2019 tính đến thời điểm này.

Tính đến hết năm 2019, quy mô tổng tài sản Vinhomes đạt 197.170 tỷ đồng, tăng 65% so với cuối năm trước. Sự gia tăng đáng kể này chủ yếu đến từ hàng tồn kho nằm dưới dạng chi phí xây dựng và phát triển các dự án Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes West Point, Vinhomes Metropolis và Vinhomes Marina.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi cũng tăng gấp đôi so với đầu kỳ lên 7.231 tỷ đồng trong khi số dư nợ vay tài chính lại giảm hơn 5.400 tỷ đồng so với cuối năm trước xuống còn 26.505 tỷ đồng. Đáng chú ý là sự chuyển dịch cơ cấu nợ vay rõ rệt từ nợ dài hạn sang nợ ngắn hạn.

Với việc liên tục lãi lớn qua từng năm, Vinhomes đã tích lũy được 25.541 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tính đến cuối năm 2019. Ngoài ra, công ty còn đang sở hữu 60 triệu cổ phiếu quỹ được mua vào từ trung tuần tháng 12/2019 với giá trị ghi sổ gần 5.550 tỷ đồng.

THANH HÀ