BizLIVE -

Dù báo lãi quý II tăng 1%, đạt hơn 109,4 tỷ đồng, nhưng tính chung 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) vẫn giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi nửa năm Nhựa Tiền Phong giảm 26% so với cùng kỳ, cổ phiếu tiếp tục trượt giá
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Nhựa Tiền Phong ghi nhận sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dù vậy, giá vốn hàng bán cũng tăng 33,7% khiến biên lãi gộp giảm xuống còn 26,6%. Lợi nhuận gộp giảm hơn 5% xuống mức 328,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 51% lên gần 27 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay. NTP đang vay nợ 1.945 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 89%.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được công ty tiết giảm lần lượt 7% và 36% giúp NTP thu về khoản lãi ròng 109,4 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 2.071 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 2.053 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 43% kế hoạch năm. Do chi phí giá vốn tăng cao nên lợi nhuận trước thuế đạt 171,4 tỷ đồng, mới hoàn thành 36% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 149,69 tỷ đồng, giảm 26% so với nửa đầu năm ngoái. 

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của NTP đến cuối quý II đạt 4.446 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 53,5%, trong đó hàng tồn kho có giá trị hơn 913 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.280 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gần 167 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 199 tỷ đồng, lên mức 2.374 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 275 tỷ đồng, lên mức 1.730 tỷ đồng còn vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng còn 215 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với đầu năm. NTP có khoản lợi nhuận lũy kế cuối kỳ hơn 355 tỷ đồng, bên cạnh qũy đầu tư phát triển hơn 824,4 tỷ đồng.

Không chỉ kết quả kinh doanh ảm đạm, trên thị trường chứng khoán, 6 tháng đầu năm cổ phiếu NTP cũng đã "bốc hơi" gần 40% giá trị. Hiện tại, cổ phiếu NTP đang giao dịch trên sàn HNX với giá 42.300 đồng/cổ phiếu.

THANH HÀ