BizLIVE - Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 đã khởi sắc hơn so với 2015, tuy nhiên, đây vẫn là một kết quả đáng thất vọng khi công ty mới chỉ hoàn thành 32,8% mục tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận đề ra hồi đầu năm. 
Lại một năm buồn với “vua tôm” Minh Phú
Ảnh minh họa.
CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2016 với doanh thu thuần hơn 3.851 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm đạt hơn 10.990 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2015.
Giá vốn bán hàng giảm nhẹ tương ứng, theo đó, lợi nhuận gộp trong quý thu về đạt 242,5 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm đạt gần 983 tỷ đồng, giảm 8,3%.
Dù doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm 20% trong khi chi phí tài chính tăng 5% so với cùng kỳ, nhưng nhờ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 2% và 79%, hoạt động khác lãi gần 8,2 tỷ đồng so với mức lỗ 67,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đã giúp MPC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 21,2 tỷ đồng so với mức lỗ 19,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 11,2 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 34,6 tỷ đồng trong quý IV/2016.
Luỹ kế cả năm 2016, MPC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 81,9 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 7 tỷ đồng năm 2015. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 72 tỷ đồng, gấp đôi năm trước, tương ứng với mức EPS 1.053 đồng/cổ phiếu.
Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 đã khởi sắc hơn so với 2015, tuy nhiên, đây vẫn là một kết quả đáng thất vọng khi công ty mới chỉ hoàn thành 32,8% mục tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận đề ra hồi đầu năm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp “vua tôm” lỡ hẹn với kế hoạch năm.
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của MPC ở mức 8.171 tỷ đồng, giảm 11,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, công ty có khoảng hơn 2.059 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng lấy lãi, tăng 17,8% so với đầu năm, phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 13,1%, lên 1.260 tỷ đồng. Hàng tồn kho hiện đang chiếm 60,6% tổng tài sản doanh nghiệp, ở mức 3.220 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 5.878 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn ở mức 1.769 tỷ đồng, giảm 25,8% trong khi vay nợ dài hạn chỉ giảm nhẹ 12,4%, ở mức gần 3.476 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang ở mức 3,26 lần.

TRẦN THÚY