BizLIVE -

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét đạt 704 tỷ đồng, giảm 173 tỷ đồng so với con số trên báo cáo tự lập trong khi, con số này trên báo cáo tài chính riêng cũng giảm 177 tỷ đồng.

Lãi hợp nhất 6 tháng giảm gần 20% sau soát xét, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nói gì?
Ảnh minh họa.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) mới đây đã có văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 giữa báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo tự lập trước đó.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất sau soát xét đạt 704 tỷ đồng, giảm 173 tỷ đồng (tương đương 19,76%) so với con số trên báo cáo tự lập. Trong khi, LNST sau soát xét ghi nhận trên báo cáo tài chính (BCTC) riêng là 729 tỷ đồng, cũng giảm 177 tỷ so với báo cáo tự lập.

Lọc hóa dầu Bình Sơn lý giải sự chênh lệch này là do việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại BCTC sau soát xét tăng 120 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, bởi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, thành phẩm) tại thời điểm kiểm toán thấp hơn so với thời điểm công ty tự lập báo cáo.

Giá dầu thô và sản phẩm trong tháng 7 có chiều hướng giảm. Giá bình quân cả tháng 7 (thời điểm lập BCTC sau soát xét) thấp hơn giá dầu thô, sản phẩm bình quân trong 17 ngày đầu tháng 7 (thời điểm công ty tự lập báo cáo).

Ngoài ra, một số chi phí của tháng 6/2017 nhưng nhận được hồ sơ sau ngày chốt số liệu báo cáo trước soát xét dẫn đến ghi nhận thiếu chi phí và đã được ghi nhận bổ sung trong báo cáo soát xét.

Kết quả sau soát xét, Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 50.863 tỷ đồng doanh thu và 704 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 24% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Bên cạnh việc giải trình lý do dẫn đến sự chênh lệch lớn về lợi nhuận trước và sau soát xét, Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng giải trình một loạt ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán.

Đối với việc xác định giá trị tổn thất của khoản đầu tư vào CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR – BF), tương đương giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đã trích lập vào 30/6/2018 và quyết định sử dụng toàn bộ giá trị khoản dự phòng đã trích lập để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành CTCP với số tiền 536 tỷ đồng. Giá trị này có thể thay đổi tùy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty đã xác định giá trị tổn thất đầu tư tài chính vào BSR – BF theo số lỗ lũy kế tương ứng với phần vốn góp nên toàn bộ khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp tổn thất.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh rằng BSR – BF đã tạm ghi tăng nguyên giá các tài sản cố định của dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio – Ethanol Dung Quất trong năm 2014.

Hiện BSR – BF đang trong quá trình thực hiện các thủ tục quyết toán chi phí đầu tư và các kiến nghị của Chính phủ. Tại ngày 30/6, khoản lỗ lũy kế và thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn của BSR – BF dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục công ty con này.

Theo BSR, giá trị ghi tăng nguyên giá cá tài sản của Nhà máy Bio – Ethanol Dung Quất với số tiền 1.790 tỷ đồng. Giá trị này có thể thay đổi khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty đánh giá kế hoạch kinh doanh và tài chính của BSR – BF, bao gồm hợp đồng hợp tác với một số đối tác để vận hành lại nhà máy và cho rằng cơ sở lập BCTC cho công ty con này theo nguyên tắc hoạt động liên tục là phù hợp.

THANH HÀ